Posiadamy kilka maszyn do walcowania blachy.

Parametry robocze: