Dokumentację niezbędną do sporządzenia oferty cenowej można dostarczyć osobiście w siedzibie firmy lub wysłać drogą mailową na nasz adres biuro@metlam.pl. Dla zamówień seryjnych i cyklicznych jesteśmy w stanie zagwarantować najlepsze ceny.


Projektowanie / Dokumentacja – 40-60 zł netto godzina pracy (w zależności od stopnia skomplikowania projektu).

Każdy element wycinany laserem powinien posiadać dokumentacje wykonawczą w formacie dxf lub dwg, ponieważ formaty te obsługiwane są przez maszynę. Jeżeli klient dostarczy dokumentację wykonawczą w postaci „papierowej”, konieczne jest jej przerobienie/przerysowanie na obsługiwany przez wycinarkę laserową plik.

Istnieje również możliwość wykonania dowolnego projektu 2D/3D.


Cięcie laserem – jest to proces którego wycena jest zależna od bardzo wielu czynników, między innymi: grubości blachy, gatunku materiału, rodzaju zużytego do cięcia gazu, ilości wykonywanych elementów oraz przede wszystkim czasu trwania zlecenia. Do sporządzenia wyceny konieczne jest określenie/dostarczenie takich informacji jak:

  • dokumentacja / rysunki najlepiej w formacie dxf lub dwg
  • określenie grubości oraz gatunku materiału
  • podanie ilości sztuk danego elementu
  • informacja czy detale mają być wykonane z naszego materiału czy blachy klienta
  • czasu w jakim klient chciałby odebrać zlecenie
  • dodatkowe uwagi na które trzeba zwrócić uwagę podczas produkcji

Gięcie blach – w zależności od rodzaju elementów oraz ich ilości gięcie kalkulujemy na 2 sposoby:

  • Pierwszy to szacowanie ceny na podstawie roboczogodziny maszyny. Jeżeli zamówienie jest jednostkowe oraz skomplikowanie detali wymaga częstego przezbrajania prasy to w takim przypadki liczymy czas pracy maszyny od momentu rozpoczęcia ustawiania prasy krawędziowej przez operatora, aż do zrealizowania zamówienia. Cena w tym przypadku waha się pomiędzy 80-150 zł w zależności czy na maszynie pracuje jeden operator lub dwóch.
  • Drugi sposób kalkulowania gięcia sprawdza się przy elementach powtarzalnych, produkowanych seryjnie (po kilka kilkadziesiąt lub kilkaset sztuk danego detalu).

W przypadku tym stawki za uderzenie/ gięcie szacują się na poziomie kilkudziesięciu groszy do kilku złotych). Do sporządzenia rzetelnej oferty niezbędne jest złożenie zapytania.


Spawanie – ceny uwarunkowane są od zastosowanej metody spawania (Mig/Mag lub Tig)

Stawki wyliczane są na podstawie roboczogodziny oraz poziomu skomplikowania elementów spawanych. Dla ułatwienia można w zapytaniu umieścić informację dotyczącą łącznej długości spoiny na danej konstrukcji.


Malowanie proszkowe – kalkulacja malowania proszkowego najczęściej podaje się w oparciu o powierzchnię malowanego elementu. W przypadku konstrukcji spawanych typu barierki, schody itp. można przeliczyć cenę dla 1 metra bieżącego danej konstrukcji. Dodatkowym czynnikiem wchodzącym w skład ceny są wymogi jakościowe dla nanoszonej powłoki lakierniczej.